நாணயம் QUIZ

பொருளாதாரம், பங்குச் சந்தை, வருமான வரி தொடர்பான கேள்விகளையும் அவற்றுக்கு சில பதில்களையும் தந்துள்ளோம். சரியான பதிலுக்கு 10 மார்க் என மொத்தம் 100 மார்க். இதில் 60-70 மார்க்கை நீங்கள் எடுத்தால், உங்களை நீங்களே பாராட்டிக் கொள்ளலாம்.

1.     விலைக்கும், தேவைக்கும் உள்ள உறவு

அ. தலைகீழ்    ஆ.நேரடி
இ. இரண்டும்

2.     இதனை எதிர்கொள்ளும் ஒருவரே வெற்றிகரமான தொழில்முனைவோர்

அ. இடர்பாடு (ரிஸ்க்)
ஆ.பிரதான இடத்தில் தொழிற் சாலைக்கான இடம்
இ. புதுமை

3.     இதன்மூலம் மத்திய அரசுக்கு பல்வேறு வழிகளில் வருவாய் வருகிறது

அ. வரிசாரா வருவாய்
ஆ. தனிநபர் வருவாய்
இ. பொது வருவாய்

4.     இந்தியாவின் ஒரே ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனம் எல்.ஐ.சி ஆஃப் இந்தியா

அ. சரி ஆ. தவறு

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick