நாணயம் QUIZ

ங்குச் சந்தை, பொருளாதாரம், வருமான வரி தொடர்பான கேள்விகளையும் அவற்றுக்கு மூன்று பதில்களையும் தந்துள்ளோம். சரியான பதிலுக்கு 10 மார்க் என மொத்தம் 100 மார்க்.  இதில் 60-70 மார்க்கை நீங்கள் எடுத்தால், உங்களை நீங்களே பாராட்டிக் கொள்ளலாம்.

1. பொருளாதாரத்தில் மெதுவான வேலை, லஞ்சம் எதற்குக் காரணமாக அமைகிறது?

அ. தொழில்நுட்பம் இல்லாமை
ஆ.வளங்களை சரியாகப் பயன்படுத்தாமை
இ. உற்பத்தியில் திறமைக் குறைவு

 2. கீழ்க்கண்ட எந்தப் பிரிவில் தமிழகம் அதிக பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளது.

அ. சேவை
ஆ. உற்பத்தி
இ. வேளாண்மை 

3. பி.எஸ்.இ-யின் சென்செக்ஸ் குறியீடு எந்த ஆண்டு உருவானது?

அ. 2005
ஆ. 2000
இ. 1979

4.  கம்பெனி சட்டம் 1956-க்கும் நிதிச் சந்தைக்கும் தொடர்பு இல்லை

அ. சரி
ஆ. தவறு

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick