காலாண்டு முடிவுகள்!

மார்ச் காலாண்டு முடிவுகள் - ஒரு பார்வை

2017
-18-ம் நிதியாண்டின் நான்காவது காலாண்டில் இந்தியாவின் ஜி.டி.பி வளர்ச்சி விகிதம் 7.7% இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமாகும். முதல் காலாண்டில் 5.6%, இரண்டாவது காலாண்டில் 6.3%, மூன்றாவது காலாண்டில் 7% எனச் சீராக முன்னேற்றமடைந்து வந்த நமது நாட்டின் பொருளாதார விகிதம், தற்போது 7.7 சதவிகிதமாக உள்ளது. நான்காம் காலாண்டில் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும், முழு நிதியாண்டுக்குமான பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் 6.7 சதவிகிதமாகவே உள்ளது. இது, முந்தைய நிதியாண்டைக் காட்டிலும் 0.4% குறைவாகும்.  

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick