உணவுப் பூங்கா, கார்மென்ட் கிளஸ்டர்... சாதித்த தமிழக சி.ஐ.ஐ!

‘‘ஓராண்டுப் பதவிக் காலத்தைத் திருப்தியாகப் பூர்த்தி செய்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி’’ என்று சந்தோஷமாகப் பேசு கிறார் பி.ரவிச்சந்திரன். இந்தியத் தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பின் (CII) தமிழகப் பிராந்தியத்தின் தலைவராக, கடந்த ஓராண்டு காலத்தில் பல்வேறு பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்து முடித்திருக்கிறார் டான்ஃபாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் பி.ரவிச்சந்திரன்.
 
‘‘கடந்த ஓராண்டில் நான்கு முக்கியமான பணிகளில் கவனம் செலுத்தினோம். முதலாவதாக, ‘விஷன் 2020 - 23’ திட்டத்தை இலக்காகக்கொண்ட செயல்பாடுகளை முடுக்கிவிடுவது. ‘விஷன் 2020 - 23’ திட்டத்தின்கீழ், எந்தெந்தத் திட்டங்களில் கவனம் செலுத்தவேண்டுமென்று நாங்கள் ஆய்ந் தறிந்தவற்றைத் தமிழக அரசின் பார்வைக்குக் கொண்டு சென்றிருக்கிறோம். இரண்டாவதாக, திறன் பயன்பாட்டில் இருந்த இடைவெளிகளை நீக்குவது. இதன்படி, தமிழ்நாட்டுக்குப் புதிதாக என்னென்ன திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன என்பதில் கவனம் செலுத்தினோம்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!