ஃபண்ட் வகைகள்... ஒரு பார்வை, சில பரிந்துரை! - 10 - ஓய்வுக் காலத்துக்கு உதவும் ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்டுகள்! | Fund types: A view and few recommendations - Nanayam Vikatan | நாணயம் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (27/01/2019)

ஃபண்ட் வகைகள்... ஒரு பார்வை, சில பரிந்துரை! - 10 - ஓய்வுக் காலத்துக்கு உதவும் ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்டுகள்!

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை தற்போது நான்கு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்து, வகைப்படுத்தி யிருக்கிறது செபி. அவை...   1. பங்கு சார்ந்தவை, 2. கடன் சார்ந்தவை, 3. கலப்பினம், 4. தீர்வு சார்ந்தவை. இந்தக் கடைசி வகையான தீர்வு சார்ந்தவற்றில் ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்டுகள் ஒரு வகையாகும்.

ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்டுகளுக்கு லாக்இன் காலம் 5 வருடங்கள் அல்லது ரிட்டையர்மென்ட் வயதான 60  – இதில் எது குறைவோ, அது லாக்இன் காலமாக இருக்கும். பொதுவாக, இந்த ரிட்டையர்மென்ட் ஃபண்டுகள், ஒருவரின் வயதைப் பொறுத்து, மூன்று உள்வகைகளில் கிடைக்கின்றன. அவை... 1. ஈக்விட்டி பிளான்கள், 2. பங்கு சார்ந்த ஹைபிரீட் பிளான்கள், 3. கடன் சார்ந்த ஹைபிரீட் பிளான்கள்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க