ஃபண்ட் வகைகள்... ஒரு பார்வை, சில பரிந்துரை! -9 - நடுத்தர கால முதலீட்டுக்கு ஏற்ற லார்ஜ் & மிட்கேப் ஃபண்டுகள்! | Fund types: A view and few recommendations - Nanayam Vikatan | நாணயம் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (20/01/2019)

ஃபண்ட் வகைகள்... ஒரு பார்வை, சில பரிந்துரை! -9 - நடுத்தர கால முதலீட்டுக்கு ஏற்ற லார்ஜ் & மிட்கேப் ஃபண்டுகள்!

துவரை பங்குச் சார்ந்த ஃபண்டு வகைகளில் லார்ஜ்கேப், மிட்கேப், ஸ்மால்கேப், இ.எல்.எஸ்.எஸ் ஃபண்ட் வகைகளைக் குறித்துப்  பார்த்தோம். இந்த வாரம் லார்ஜ் அண்டு மிட்கேப் ஃபண்ட் வகையைக் குறித்துக் காண்போம்.

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க