சமூக நோக்கம் மற்றும் லாபம்... தொழில் வெற்றிக்கு உதவும் மந்திரங்கள்! | Nanayam Book intro - Nanayam Vikatan | நாணயம் விகடன்
இந்திய மருந்து நிறுவனங்கள் ஏமாற்றுகின்றனவா? - கிலி கிளப்பும் புதிய புத்தகம்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (09/06/2019)

சமூக நோக்கம் மற்றும் லாபம்... தொழில் வெற்றிக்கு உதவும் மந்திரங்கள்!

நாணயம் புக் செல்ஃப்

நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பிசினஸ்மேன்..? லாபம் ஒன்றை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டு பிசினஸ் செய்பவரா அல்லது லாபம் மற்றும் சமூக நோக்கம் என இரண்டையும் கவனத்தில்கொண்டு பிசினஸ் செய்பவரா?