நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் மூன்று சிக்கல்கள்! | Nanayam Book intro - Nanayam Vikatan | நாணயம் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (03/03/2019)

நிறுவனங்கள் சந்திக்கும் மூன்று சிக்கல்கள்!

நாணயம் புக் செல்ஃப்

வே கமான வளர்ச்சி என்பது ஒரு நிறுவனத்தைச் சிக்கல்கள் மிகுந்ததாக ஆக்கி, அப்படி உருவாகும் சிக்கல்களே வளர்ச்சியை மெள்ளக்கொல்லும் விஷமாக மாறிவிடுகிறது, பெரும்பாலான நிறுவனங்களில்.

[X] Close

[X] Close