கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கடன் சிக்கல்...

‘உடனடிக் கடன்.. ஜீரோ பர்சன்ட் வட்டி’ விரிக்கப்படும் கவர்ச்சி வலை... சிக்காமல் கடன் வாங்குவது எப்படி?

வங்கியாக இருந்தாலும், நிதி நிறுவனமாக இருந்தாலும் எப்போதும் நேரடியாக அவர்களை அணுகி கடன் கோரிக்கையை வையுங்கள்!

சிவகாசி மணிகண்டன், நிதி ஆலோசகர், Aismoney.com
25/12/2022
தொடர்கள்
பங்குச் சந்தை
நடப்பு