மறுவாழ்வு தந்தது மகளிர் திருவிழா!


களிர் திருவிழா, வெறும் பயிற்சிப் பாசறை மட்டுமல்ல.. மனக்கசப்புகளுக்கு மருந்தளித்து விருந்து படைக்கும் நேச உணர்வுகளின் சங்கமத் திருவிழாவும் கூட! அதற்கு சாட்சி நம் வாசகி அம்புஜத்தின் அனுபவம்தான்..

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!