Published:Updated:

மோனோ ரயில் வடிவிலான இயந்திரம்; இடுபொருள்களை எடுத்துச் செல்வது இனி ஈஸி!

சாலைப்பகுதியில் இருந்து வயல் அமைந்திருக்கும் இடத்துக்கு வரப்பு வழியாக தடம் அமைத்து, மோனோ ரயில் முறையில் பொருட்களை எடுத்துச் செல்லவும் / வரவும் ஓர் இயந்திர அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார்.