Published:Updated:

கழிவுநீர் மேலாண்மை - 3 - தோட்டத்துக்கும் பயன்படும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர்!

கழிவுநீர் மேலாண்மை

பள்ளியில் உள்ள தோட்டத்துக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர்...
பள்ளியில் உள்ள தோட்டத்துக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர்...