Published:Updated:

காடை வளர்ப்பு : மாதம் ரூ. 30,000 கலக்கல் வருமானம் கொடுக்கும் காடை முட்டை!

காடை வளர்ப்பு
காடை வளர்ப்பு

பராமரிப்பு அதிகம் தேவைப்படாது. ஏன்னா, காடைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு