சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விழுப்புரத்தில் பல வடிவங்களில் தயாராகும் விநாயகர் சிலைகள்... படங்கள்: - சு.விக்னேஷ்குமார்

1/40