நவராத்திரி கோலாகலம்... கண்ணைக் கவரும் கொலு பொம்மைகள்... படங்கள்: ரா.ராம்குமார்,

1/134