மயிலாகவும் சேவற்கொடியாகவும் முருகப்பெருமான் ஆட்கொள்ளும் சூரசம்ஹாரம்... சிறப்பு படங்கள்: எல்.ராஜேந்திரன், வீ.சிவக்குமார், ரா.ராம்குமார்

1/103