தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாயர்புரத்தில் தமிழர் பாரம்பர்ய உடையணிந்து பொங்கல் கொண்டாடிய வெளிநாட்டினர்... படங்கள்: ப.கதிரவன்

1/26