தஞ்சாவூரில் கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டம்: ஆயிரம் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாக்கள் கலந்து கொண்ட சமய நல்லிணக்க பேரணி... படங்கள்: கே.குணசீலன்

1/42