புகை இல்லா போகிப்பண்டிகையை வலியுறுத்தும் அரசுப்பள்ளி மாணவிகள்... கலைக்கல்லூரி மாணவிகள் கொண்டாடிய சமத்துவ பொங்கல்... #NewsInPhotos தொகுப்பு & வடிவமைப்பு - க.குமரகுரு

1/25