தஞ்சையில் கொண்டாடப்பட்ட பொங்கல் திருநாள் கொண்டாட்டம்; கே.குணசீலன்

தஞ்சையில் கொண்டாடப்பட்ட பொங்கல் திருநாள் கொண்டாட்டம்; கே.குணசீலன்

1/58