மதுரை சித்திரை திருவிழா, மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணம்... படங்கள் - ஈ.ஜெ.நந்தகுமார், வி.சதீஷ்குமார்

1/55