மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் சீரமைக்கப்பட்டு கடலுக்கு செல்லத் தயார் நிலையில் இருக்கும் படகுகள்... படங்கள் - வி.ஶ்ரீநிவாசலு, நரேஷ் குமார்.வெ

1/76