கேரளாவை நிலைகுலைய வைத்த வெள்ளம்... பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள், நிலச் சரிவுகள், மீட்புப் பணிகள்... சிறப்பு புகைப்படத் தொகுப்பு: அ.குரூஸ்தனம்

1/33