ஷவரில் ஆனந்தமாகக் குளிக்கும் கோயில் யானை... ஆதரவற்றோருக்கு இனிப்பு வழங்கும் கிரண்பேடி... #NewsInPhotos

1/20