கன்னியாகுமரியில் கட்டப்பட்டு வரும் திருப்பதி கோயில்... கொடிநாள் நிதிவசூலைத் தொடங்கும் ஊர்க்காவலர்கள்... #NewsInPhotos

1/25