திருவாரூரில் உரையாற்றும் ஸ்டாலின்... இயக்கப்படும் புதிய அரசுப்பேருந்துகள்... #NewsInPhotos

1/25