ஜல்லிக்கட்டு முன்னேற்பாடு பணிகளை பார்வையிடும் செங்கோட்டையன்... 'விஞ்ஞானி 2019' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ரோபோ... #NewsInPhotos

ஜல்லிக்கட்டு முன்னேற்பாடு பணிகளை பார்வையிடும் செங்கோட்டையன்... 'விஞ்ஞானி 2019' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ரோபோ... #NewsInPhotos

1/17