தேர்தல் வருகையையொட்டி போலீஸார் பாதுகாப்பு ஒத்திகை... நட்சத்திர ஒளியில் நார்த்தாமலை... #NewsInPhotos

தேர்தல் வருகையையொட்டி போலீஸார் பாதுகாப்பு ஒத்திகை... நட்சத்திர ஒளியில் நார்த்தாமலை... #NewsInPhotos

1/25