’பிற உயிர்களுக்குத் தீங்கிழைக்காமல் இருப்பதே உண்மையான வீரமாகும்’ - மகாவீரர் பொன்மொழிகள்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 18:12 (16/04/2019)

கடைசி தொடர்பு:08:05 (17/04/2019)

’பிற உயிர்களுக்குத் தீங்கிழைக்காமல் இருப்பதே உண்மையான வீரமாகும்’ - மகாவீரர் பொன்மொழிகள்

1/16