வாக்களிப்பதற்காக 'ரிஸ்க்' பயணம்... போதிய பேருந்துகளின்றி தவித்த மக்கள்! #NightVisit

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 13:39 (18/04/2019)

கடைசி தொடர்பு:15:28 (18/04/2019)

வாக்களிப்பதற்காக 'ரிஸ்க்' பயணம்... போதிய பேருந்துகளின்றி தவித்த மக்கள்! #NightVisit

1/57