கறைபடியும் கோபுரம்... சிதையும் சிலைகள்... சேதமடையும் கல்வெட்டுகள்... பொலிவிழக்கும் தஞ்சை பெரியகோவில்..! படங்கள்: கே. குணசீலன்

1/45