ஓவியங்கள் முன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளும் வெளிநாட்டினர்... குறைந்தபட்ச ஊதியம் கோரும் துப்புரவு பணியாளர்கள்... #NewsInPhotos தொகுப்பு & வடிவமைப்பு - க.குமரகுரு

1/25