புதுச்சேரி ஊசுடு ஏரியில் பிளமிங்கோ, பெலிகன் போன்ற வெளிநாட்டுப் பறவைகளின் சங்கமம் தொடங்கின..!! படங்கள் : சி.சுரேஷ்குமார்

1/35