காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட நீர் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணை வழியாக பாய்ந்து சென்ற காட்சி... படங்கள் - என்.ஜி.மணிகண்டன்

காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட நீர் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணை வழியாக பாய்ந்து சென்ற காட்சி... படங்கள் - என்.ஜி.மணிகண்டன்

1/16