திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சியில் வெள்ளப்பெருக்கு; கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைப் புரட்டிப்போட்ட கனமழை வெள்ளம்... படங்கள்.. - ரா.ராம்குமார்.

1/94