கொள்ளிடம் ஆற்று வெள்ளத்தால் சிதம்பரம் அருகே மரத்தான்தோப்பு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளை வெள்ளம் நீர் சூழ்ந்து... படங்கள்: எஸ்.தேவராஜன்

1/29