கேரளா மாநிலம் இடுக்கியில் நிலச்சரிவால் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகள் மற்றும் வீடுகள்... . படங்கள் - அ.குரூஸ்தனம்

1/33