விழுப்புரம், கோனேரிக்குப்பம் பகுதிகளில் ஆமை முட்டைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு குஞ்சு பொரித்தவுடன் கடலில் விடப்படும் நிகழ்வு

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 17:22 (18/03/2019)

கடைசி தொடர்பு:18:34 (18/03/2019)

விழுப்புரம், கோனேரிக்குப்பம் பகுதிகளில் ஆமை முட்டைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு குஞ்சு பொரித்தவுடன் கடலில் விடப்படும் நிகழ்வு

1/29