Published:Updated:

நீலகிரி பணியர் பழங்குடிகளின் வாழ்வியல்! (படங்கள்)

பணியர் பழங்குடிகளின் வாழ்வியல் - புகைப்படத்தொகுப்பு

 • 1/18

  பணியர் பழங்குடிகளின் பாரம்பரிய குடியிருப்பு

 • 2/18

  பணியர் பழங்குடிகளின் பாரம்பர்ய குடியிருப்பு

 • 3/18

  பணியர் பழங்குடிகளின் பாரம்பர்ய குடியிருப்பு

 • 4/18

  பணியர் பழங்குடியினருக்கு அரசு சார்பில் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரமற்ற குடியிருப்புகள்

 • 5/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 6/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 7/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 8/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 9/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 10/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 11/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 12/18

  பணியர் பழங்குடியின குடியிருப்பு

 • 13/18

  பாரம்பரிய உடையில் பணியர் பழங்குடியின மூதாட்டி

 • 14/18

  பாரம்பரிய உடையில் பணியர் பழங்குடியின மூதாட்டி

 • 15/18

  பாரம்பரிய உடையில் பணியர் பழங்குடியின மூதாட்டி

 • 16/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 17/18

  பணியர் பழங்குடியினர்

 • 18/18

  பணியர் பழங்குடியினர்