"லீக்ல பீபி தான் ஏறுச்சு... ப்ளே-ஆஃப்ல ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்திடும் போல" - ஃபைனலில் சி.எஸ்.கே... த்ரில் வெற்றிக்குக் குவிந்த மீம்ஸ்!

"லீக்ல பீபி தான் ஏறுச்சு... ப்ளே-ஆஃப்ல ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்திடும் போல" - ஃபைனலில் சி.எஸ்.கே... த்ரில் வெற்றிக்குக் குவிந்த மீம்ஸ்!

1/77