0.08 வினாடியில் டோனியின் சாதனை ஸ்டெம்பிங்.. ரோஹித், ராய்டு சதத்தால் பிரமாண்ட வெற்றிக்கு குவிந்த மீம்ஸ் தொகுப்பு

1/64