150வது டெஸ்ட் வெற்றி, பும்ரா, புஜாரா அசத்தல்; ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இந்திய அணிக்கு குவிந்த மீம்ஸ் தொகுப்பு...

150வது டெஸ்ட் வெற்றி, பும்ரா, புஜாரா அசத்தல்; ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய இந்திய அணிக்கு குவிந்த மீம்ஸ் தொகுப்பு...

1/96