4, 6, 6, 2, 6... 111 மீட்டர் சிக்ஸ்... பேரு தோனி! #RCBvsCSK போட்டிக்குக் குவிந்த 'மாஸ்' தோனி மீம்ஸ்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 10:08 (22/04/2019)

கடைசி தொடர்பு:12:10 (22/04/2019)

4, 6, 6, 2, 6... 111 மீட்டர் சிக்ஸ்... பேரு தோனி! #RCBvsCSK போட்டிக்குக் குவிந்த 'மாஸ்' தோனி மீம்ஸ்

1/61