ப்ரோ கபடி நாயகன் பர்தீப் நர்வாலின் இறுதிப்போட்டி அசத்தல் ஆட்டம்.. சிறப்பு தொகுப்பு : தே.அசோக்குமார்

1/97