தோனியின் சிக்ஸர்கள், அம்பதி ராயுடுவின் விளாசல்... CSK-ன் வின்னிங் மொமன்ட்ஸ்! #RCBvCSK

1/49