எல்லாப் புகழும் கில்லர் ஷாட்ஸ் ஆடிய கில்லருக்கே... கொல்கத்தா வின்னிங் மொமன்ட்ஸ்! #KKRvCSK

1/73