'நீதி எங்கு இருக்கிறதோ, அங்கு மட்டுமே வெற்றி இருக்கும்' - விதுர நீதி #VikatanPhotoCards

'நீதி எங்கு இருக்கிறதோ, அங்கு மட்டுமே வெற்றி இருக்கும்' - விதுர நீதி #VikatanPhotoCards

1/22