`நீதியின் பொருட்டு துன்பப்படுபவர்கள் பாக்கியவான்கள்!’ - பைபிள் வாசகங்கள் #VikatanPhotoCards

`நீதியின் பொருட்டு துன்பப்படுபவர்கள் பாக்கியவான்கள்!’ - பைபிள் வாசகங்கள் #VikatanPhotoCards

1/15