`குருவே ஈசுவரன்... ஈசுவரனே குரு!’ - ரமண மகரிஷி மொழிகள்!#VikatanPhotoCards

`குருவே ஈசுவரன்... ஈசுவரனே குரு!’ - ரமண மகரிஷி மொழிகள்!#VikatanPhotoCards

1/15