7 ஷாட்களில் 4 கோல்... 18 வயதில் 180 மில்லியன் யூரோ... சூப்பர் ஸ்டார் எம்பாப்பே!

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 11:00 (20/07/2018)

கடைசி தொடர்பு:13:14 (20/07/2018)

7 ஷாட்களில் 4 கோல்... 18 வயதில் 180 மில்லியன் யூரோ... சூப்பர் ஸ்டார் எம்பாப்பே!

1/16